Navigation Menu
Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló tanfolyam Szegeden

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló tanfolyam Szegeden

Felnőttképzés, szakmai tanfolyamok, nyelvtanfolyamok, nyelvvizsgák, informatikai tanfolyamok, gazdasági tanfolyamok, vállalati tanfolyamok, továbbképzések, tréningek, kihelyezett tanfolyamok

 • Author: admin
 • Date Posted: márc 27, 2015
 • Category:
 • Address: Szeged

Az

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló tanfolyam elindult Szegeden. A Szegeden, és a közelében élő emberek, segítséget kaptak a  munkaerőpiac és a szociális gazdaság  területén történő elhelyezkedés érdekében. Ha Ön is szeretne jelentkezni   a hamarosan induló szakmát adó tanfolyamaink egyikére, kattintson a Felnőttképzés szóra.

Csongrád megyében indítandó új tanfolyamok: ács, eladó, épület- és szerkezetlakatos, gépi forgácsoló, húsipari termékgyártó, kőműves és hidegburkoló, központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő, mechatronikus-karbantartó, mezőgazdasági gépész, női szabó, villanyszerelő, kertész.
Az elmúlt évek társadalmi, nyílt munkaerő-piaci folyamatai és tendenciái alapján egy olyan új, megvalósítható stratégiára van szükség, mely elérhetővé teszi azokat a célokat, mely a fenntarthatóságot és az emberek értékeinek, közösségének fejlődését tűzi ki célul és szolgálja azt.

Ipari, gépészeti tanfolyamok rövid leírása. Kiknek ajánljuk a gépészeti tanfolyamainkat? Miért jó gépészeti tanfolyamaink valamelyikét választania?

A régió munka-erőpiaci felvevőbázisának jelentős részét képezik az ipari vállalatok. A jól képzett szakemberháttér biztosításáhozipari gépészeti tanfolyamaink keretében kínálunk alap- és specifikus képzéseket, illetve továbbképzéseket. A szerződéses partnereink által biztosított gyakorlati helyek garantálják a megfelelő gyakorlati ismereteket, mellyel ipari gépészeti tanfolyamainkon piacképes tudást nyerhet.

Jelentkezzen most!

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló tanfolyam

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeiről
A 49. sorszámú Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló (Elektrotechnikai-elektronikai szakmák) megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai
és vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 35 522 03
1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló (Elektrotechnikai-elektronikai szakmák)

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló tanfolyam
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 240-360
2. EGYÉB ADATOK
2.1.A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: –
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –

Jelentkezzen most!

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló tanfolyam Duális Szak- és Felnőttképzés keretében

Ha kérdése van, forduljon bizalommal munkatársainkhoz!

2.2. Szakmai előképzettség: 34 522 04 Villanyszerelő, és a 7. Egyebek fejezetben foglaltak
2.3. Előírt gyakorlat: 3 év erősáramú szakmai gyakorlat, az előírt szakmai végzettség megszerzését követően
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 90%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 10%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:-
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 7524 Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló
3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló tanfolyam

Erősáramú villamos berendezések hibavédelmi (érintésvédelmi) rendszerének szabvány szerinti kialakításának,
megfelelő műszaki állapotának szemrevételezéses és műszeres ellenőrzése, az ellenőrzés eredményének
dokumentálása
A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:
szerelői ellenőrzést és érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot végezni
hibavédelmi (érintésvédelmi) módot megállapítani
EPH kialakítást ellenőrizni
védővezető és az üzemi nullavezető szétválasztását vizsgálni
TN rendszer (nullázás) kialakítását ellenőrzi
hurokimpedanciát mérni
kioldószervet ellenőrizni, értékelni
megengedettnél nagyobb hurok impedancia okát feltárni
TT rendszer (védőföldelés) kialakítását ellenőrizni
földelési- és földelési-hurok ellenállást mérni
IT rendszer (szigetelt rendszer) érintésvédelmét ellenőrizni
földelési ellenállást és zárlati áramot mérni
védővezető nélküli hibavédelmi (érintésvédelmi) módokat ellenőrizni
szigetelési ellenállás méréseket végezni,
hibákat feltárni, és minősíteni
mérési eredményeket jegyzőkönyvben rögzíteni, értékelni
érintésvédelmi minősítő iratot készíteni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 34 522 04 Villanyszerelő szakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti azonosító száma megnevezése
4.3. 11267-12 Érintésvédelmi szabványosság felülvizsgálata

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló vizsga menete, és egyéb információk

 1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
  5.1. AzÉrintésvédelmi szabványossági felülvizsgálókomplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
  Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
  letétele.
  5.2.Az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
  5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
  5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
  5.2.3. 11267-12 Érintésvédelmi szabványosság felülvizsgálata írásbeli
  Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt
  feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
  5.3. Az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
  5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
  A vizsgafeladat megnevezése: Érintésvédelmi szabványosság felülvizsgálata
  A vizsgafeladat ismertetése:
  Szerelői ellenőrzést és érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot végez
  Hibavédelmi (érintésvédelmi) módot megállapít
  TN rendszer (nullázás) kialakítását ellenőrzi
  Hurokimpedanciát mér
  TT rendszer (védőföldelés) kialakítását ellenőrzi
  Földelési- és földelési-hurok ellenállást mér
  Kioldószervet ellenőriz, értékel
  EPH kialakítást ellenőriz
  Védővezető nélküli hibavédelmi (érintésvédelmi) módokat ellenőriz
  Szigetelési ellenállás méréseket végez
  Hibákat feltár, és minősít
  Mérési eredményeket jegyzőkönyvben rögzít, értékel
  Érintésvédelmi minősítő iratot készít
  A vizsgafeladat időtartama: 45 perc
  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
  5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
  A vizsgafeladat megnevezése: Érintésvédelmi szabványosság felülvizsgálata tesztfeladat
  A vizsgafeladat ismertetése:
  Tesztfeladat:
  A szakterületet érintő hatályos jogszabályok
  A szakterület érvényes és visszavont szabványai
  Villamos áram élettani hatásai, műszaki mentés és elsősegélynyújtás
  Feszültség alatti és feszültség közeli munkavégzés előírásai
  Hibavédelmi (érintésvédelmi) módok
  Hibavédelmi (érintésvédelmi) vizsgálati és mérési módszerek
  Felülvizsgálati dokumentáció, a minősítő irat
  A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%
  5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
  A vizsgafeladat megnevezése: Érintésvédelmi szabványosság felülvizsgálata
  A vizsgafeladat ismertetése:
  A szakterületet érintő hatályos jogszabályok
  A szakterület érvényes és visszavont szabványai
  Feszültség alatti és feszültség közeli munkavégzés előírásai
  Hibavédelmi (érintésvédelmi) módok
  Hibavédelmi (érintésvédelmi) vizsgálati és mérési módszerek
  Villamos anyagok, szerelvények, berendezések ismerete
  A felülvizsgálat módszerei és tartalma
  Felülvizsgálati dokumentáció, a minősítő irat
  A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%
  5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek
  vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre
  vonatkozó részletes szabályok:
  A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv
  http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
  5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
  6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
  6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
  6.2. Villanyszerelő kéziszerszámok
  6.3. Villamos mérőműszerek
  6.4. Informatikai és adatrögzítő eszközök
  6.5. Jogszabály gyűjtemény
  6.6. Formanyomtatványok
  7. EGYEBEK
  A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:
  A 5.3.3. szóbeli vizsgatevékenység alól mentesülhet az a vizsgázó, aki a I. írásbeli vizsgarész Megoldásban
  meghatározott minimális pontszámát teljesíti, és a „fakultatív feladatok”-at hibátlanul megoldja.
  A 2. Szakképesítéshez kapcsolódó további jellemző adatok fejezetben a szakmai előképzettségként feltüntetett
  villanyszerelő, illetve középfokú vagy felsőfokú erősáramú végzettségnek a következők fogadhatók el:
  Villanyszerelő:
  a helyi ipari tanulóképzésről szóló 1/1956. (VII. 24.) VKGM rendelet,
  az ipari (műszaki), mezőgazdasági és kereskedelmi tanulók, valamint a tanulóviszonyban nem álló dolgozók
  szakmunkásvizsgájáról szóló 2/1959. (IV. 10.) MüM rendelet, a szakmunkásképzésről szóló 1969. évi VI.
  törvény végrehajtásáról szóló 13/1969. (XII. 30.) MüM rendelet, továbbá a szakközépiskolákban és a
  szakmunkásképző iskolákban oktatható szakokról, illetőleg szakmákról szóló 18/1986. (VIII. 26.) MM rendelet
  alapján,
  625 számú Villanyszerelő,
  503 számú Villanyszerelő,
  505 számú Villanyszerelő leágazásai
  505-1 Erősáramú berendezés-szerelő,
  505-2 Épületvillamossági szerelő,
  505-3 Vasút villamossági szerelő,
  505-4 Villamoshálózat-szerelő,
  506 számú Általános Villanyszerelő,
  valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 27.) OM, 37/2003.
  (XII. 27.) OM, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján
  07 2 7624 02 31 17 számú Villanyszerelő,
  33 5216 03 számú Villanyszerelő,
  33 522 04 1000 00 00 számú Villanyszerelő
  a technikusminősítésről szóló 5/1972. (V. 16.) NIM rendelet,
  a technikusminősítésről szóló 18/1972. (XI. 17.) ÉVM rendelet,
  a technikusminősítésről szóló 1/1972. (VI. 14.) KGM rendelet, továbbá
  a műszaki szakközépiskolákban folyó technikus- és szakmunkásképzésről szóló 16/1984. (IX. 12.) MM rendelet
  alapján,
  (41.) (21-0600) Villamosenergia-ipari technikus,
  (36.) Épületvillamossági technikus,
  (42.) Villamos gép és berendezési technikus,
  (10.10) Erősáramú gép és készülék gyártó technikus
  valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 27.) OM, 37/2003.
  (XII. 27.) OM, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján
  52 5422 01 Elektrotechnikai technikus,
  52 5422 02 Erősáramú elektronikai technikus,
  52 5422 03 Villamos gép- és berendezési technikus,
  07 5 3118 16 30 18 Villamos gép- és berendezési technikus,
  54 522 01 0000 00 00 Erősáramú elektrotechnikus,
  szakközépiskolai végzettséget igazoló bizonyítvány a következő bejegyzéssel:
  villamos energiaipari munkák végzésére képesít,
  villamosmérnök, villamos üzemmérnök, mérnöktanár, műszaki tanár erősáramú szakon;
  az oklevélben következő szakirányok (ágazatok) valamelyike szerepel:
  villamos művek,
  villamos gépek,
  villamos energetika,
  épületvillamosítás,
  amennyiben csak a Villamosmérnök végzettség került az oklevélben feltüntetésre és a villamos energetika
  szakirány nem állapítható meg, akkor a szakirányú előképzettséget a leckekönyvből (index) kell a következők
  szerint megállapítani.
  Megfelelő az előképzettség, ha a villamosmérnök a villamos energetika szakirány következő tantárgyaiból
  legalább kettőt úgy vett fel, hogy minimálisan 4 féléven keresztül legalább heti 2 óra előadáson és legalább 3
  féléven keresztül heti 2 óra laborgyakorlaton vett részt, és/vagy minimálisan 14 kreditet teljesített a következő
  tárgyak valamelyikéből
  Elosztó berendezések és védelmek
  Védelmek és automatikák
  Túláramvédelem
  Kapcsolástechnika
  Nagyfeszültségű technika és berendezések
  Szigeteléstechnika
  Villamos művek
  Villamosenergia-átvitel
  Villamos energetika
  Villamosenergia-ellátás
  Villamos gépek és alkalmazások
  Villamos energia kisfeszültségű készülékei
  Villamos kapcsolókészülékek
  Villamos készülékek
  Energetikai villamos készülékek és berendezése
  Villamosenergia-rendszerek üzeme és irányítása
  Épületenergetika

Elektrotechnikai-elektronikai szakmák: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló tanfolyam

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló tanfolyam

Post a Reply

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>