Navigation Menu
Munkavédelmi technikus tanfolyam Szegeden

Munkavédelmi technikus tanfolyam Szegeden

 • Author: admin
 • Date Posted: márc 27, 2015
 • Category:
 • Address: Szeged

A

Szegeden indult Munkavédelmi technikus tanfolyam segítséget nyújtott az embereknek.  A Szegeden, és a közelében élő emberek, segítséget kaptak a  munkaerőpiac és a szociális gazdaság  területén történő elhelyezkedés érdekében. Ha Ön is szeretne jelentkezni   a hamarosan induló szakmát adó tanfolyamaink egyikére, kattintson a Felnőttképzés szóra.

Csongrád megyében indítandó új tanfolyamok: ács, eladó, épület- és szerkezetlakatos, gépi forgácsoló, húsipari termékgyártó, kőműves és hidegburkoló, központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő, mechatronikus-karbantartó, mezőgazdasági gépész, női szabó, villanyszerelő, kertész.
Az elmúlt évek társadalmi, nyílt munkaerő-piaci folyamatai és tendenciái alapján egy olyan új, megvalósítható stratégiára van szükség, mely elérhetővé teszi azokat a célokat, mely a fenntarthatóságot és az emberek értékeinek, közösségének fejlődését tűzi ki célul és szolgálja azt.

Célirányos Kompetenciaképzések
„elsőként és másként” a rugalmas piaci és munkáltatói elvárások maximalizálásával! Több magyar vezető munkáltató és munkavállalónál már bizonyítottak az általunk kifejlesztett célirányos kompetenciaképzéseink. Hajlandó vagy tanulni? Hajlandó vagy dolgozni? Ha igen, mi segítünk megtalálni a legjobb kereseti lehetőséget nyújtó helyet. Csapatmunka képesség, konfliktuskezelés, együttműködési készségek, munkatársi-vezetői kapcsolat, megbízhatóság, pontosság, projektszemléletű gondolkodás, értékek megbecsülése, kölcsönös tisztelet.

Jelentkezzen most!

Munkavédelmi technikus tanfolyam

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeiről
A 151. sorszámú Munkavédelmi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 862 01
1.2. Szakképesítés megnevezése: Munkavédelmi technikus

Munkavédelmi technikus tanfolyam Duális Szak- és Felnőttképzés keretében
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 240-360
2. EGYÉB ADATOK
2.1.A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –

2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 70%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 30%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 3163 Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozású Munkavédelmi technikus
3.1.3. Baleset-elhárítási megbízott
3.1.4. Balesetvédelmi és üzembiztonsági megbízott
3.1.5. Balesetvizsgáló (munkahelyi)
3.1.6. Munkavédelmi előadó
3.1.7. Munkavédelmi megbízott
3.1.8. Üzembiztonsági megbízott
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Munkavédelmi technikus tanfolyam

A nemzetgazdaság valamennyi ágazatában alkalmazható kompetenciákkal rendelkezik a munkahelyi egészség és
biztonság megvalósításához szükséges tevékenységek területén.
Elősegíti a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzését, valamint a munkavédelemre
fordított költségek optimalizálást.
Támogatja a munkáltatót a munkavédelmi kötelezettségek teljesítésében, ezzel hozzájárul a mulasztások és
szabályszegések hátrányos személyi és anyagi következményeinek elkerüléséhez.
A szakképesítés rendelkező képes:

 • szakmai munkájával, a munkáltató munkahelyi vezetőivel, szakembereivel, munkavédelmi képviselőivel, munkavállalóival együttműködni, hozzájárulni a munkával összefüggő balesetek és megbetegedések előfordulásának megelőzéséhez
 • közreműködni a munkáltatók munkavédelmi feladatainak megvalósításában, elvégezni azokat a munkavédelmi feladatokat, melyek középfokú munkavédelmi szakképesítéssel láthatók el
 • a munkavédelmi jogszabályok, szabványok, üzemeltetési dokumentációk tartalmát feldolgozni, a szükséges intézkedéseket kezdeményezni és kidolgozni.
 • megismertetni a munkáltatókkal, munkavállalókkal, munkavédelmi képviselőkkel a munkavédelmi feladatokat, jogokat és kötelezettségeket, azok megvalósítását kezdeményezni és támogatni
 • közreműködni az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés körülményeinek megteremtésében, a tárgyi, személyi és szervezési feltételeket biztosítani
 • feltárni a veszélyforrásokat, azonosítani és értékelni a veszélyeket, elősegíteni a kockázatok kezelését
 • közreműködni a munkáltatók munka-egészségügyi feladatai végrehajtásának megszervezésében, együttműködni a foglalkozás-egészségügyi szolgálattal a munka-egészségügyi feladatok megvalósítása során
 • közvetíteni a munkáltatók és a munkavállalók felé a munkahelyi egészségmegőrzés értékrendszerét

3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11253-12 Munkavédelmi menedzsment
4.4. 11254-12 Munkavédelmi kockázatértékelés
4.5. 11255-12 A munkavégzés biztonsága

 

Munkavédelmi technikus tanfolyam

 1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
  5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
  Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
  letétele.
  5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
  5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
  5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
  5.2.3. 11253-12 Munkavédelmi menedzsment gyakorlati
  5.2.4. 11254-12 Munkavédelmi kockázatértékelés gyakorlati
  5.2.5. 11255-12 A munkavégzés biztonsága gyakorlati
  Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt
  feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
  5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
  5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
  A vizsgafeladat megnevezése: Munkafolyamat körülményeinek vizsgálata
  A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzített, munkahelyzettel és adatokkal meghatározott
  munkavégzés tárgyi, személyi és szervezési feltételei megfelelőségének vizsgálata, megállapítások rögzítése és
  intézkedési javaslatok összeállítása
  A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
  5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
  A vizsgafeladat megnevezése: Munkavédelmi követelmények
  A vizsgafeladat ismertetése: A feladatlapon – feleletválasztós (60%) és kifejtős (40%) kérdésekre válaszolva –
  meghatározott munkahelyre, munkafolyamatra vonatkozóan a munkáltató biztonságos munkavégzés
  feltételeinek megteremtésével kapcsolatos feladatainak és kötelezettségeinek meghatározása
  A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%
  5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
  A vizsgafeladat megnevezése: Biztonságos munkavégzés
  A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények
  fejezetben megadott követelménymodulok témakörét tartalmazzák
  A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
  5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek
  vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre
  vonatkozó részletes szabályok:
  A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/
  című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
  5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
  6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
  6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
  6.2. Számítógép
  6.3. Irodaszerek
  6.4. Nyomtató
  6.5. Fax
  6.6. Telefon
  6.7. Internet hozzáférés
  6.8. Irodabútor
  6.9. Fényképezőgép, digitális fényképezőgép
  6.10. Videokamera, DVD-felvevő
  6.11. Jogszabálygyűjtemény
  6.12. Dokumentációkezelő és archiváló eszközök
  6.13. Munkahigiénés mérőműszerek
  6.14. Villamos alapmérések eszközei
  6.15. Egyéni védőeszközök
  7. EGYEBEK

Egyéb szolgáltatások szakmái: Munkavédelmi technikus tanfolyam
Munkavédelmi technikus tanfolyam

 

Post a Reply

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>