Navigation Menu
Mezőgazdasági munkás tanfolyam Jászfelsőszentgyörgyön

Mezőgazdasági munkás tanfolyam Jászfelsőszentgyörgyön

 • Author: admin
 • Date Posted: márc 30, 2015
 • Category:
 • Address: Jászfelsőszentgyörgy

A
Jászfelsőszentgyörgyön indult  Mezőgazdasági munkás tanfolyam, új esélyt adott az embereknek. A Jászfelsőszentgyörgyön, és a közelében élő emberek, segítséget kaptak a   szociális gazdaság és a munkaerőpiac területén történő elhelyezkedés érdekében. Ha Ön is szeretne jelentkezni   a hamarosan induló szakmát adó tanfolyamaink egyikére, kattintson a Felnőttképzés szóra.

Agrár tanfolyamok általános leírása. Kiknek ajánljuk az agrár tanfolyamokat? Miért jó agrár tanfolyami képzésre jelentkezni?
Egy olyan munkára vágyik amely távol esik a város zajától? Nos, akkor figyelmébe ajánljuk mezőgazdasági jellegű képzéseinket. Agrár tanfolyamainkat mindazoknak ajánljuk, akik a természetben szeretnének dolgozni, úgy mint egyéni vállalkozók vagy gazdasági szervezetek, erdészetek munkatársaként.
Jelenlegi jogszabályi előírások alapján a agrártermelést és az áru előállítását bárki végezheti. De ez az Európai Unió gyakorlatában nem így van!!
Most van folyamatban az új jogszabály kialakítása, melyben már ezt nem teszik lehetővé. Ez alapján a mezőgazdasági termelést is végzettséghez kötik hazánkban is, mint a többi Uniós tagországban. Ezután is lehet gazdálkodást folytatni, de a támogatások igénylésének feltétele lesz a szakmai végzettség.

Jász-Nagykun-Szolnok megyében indítandó új tanfolyamok: eladó, épület- és szerkezetlakatos, gépi forgácsoló, hegesztő, húsipari termékgyártó, ipari gépész, mezőgazdasági gépész, női szabó, pék, szociális gondozó és ápoló, útépítő, villanyszerelő.

A folyamatosan változó gazdasági jogszabályok között nehéz ma eligazodni. Mindenképpen ajánljuk gazdasági és ügyviteli tanfolyamainkat azoknak, akik stabil szakmai háttértudással szeretnének önállóan boldogulni, el kívánják sajátítani a gazdasági életben, a közigazgatásban és az adminisztratív munkakörökben szükséges alapvető ismereteket. Felnőttképzési központunkban olyan gazdasági szakmai tanfolyamokat szervezünk, melyek keretében a régió legkiválóbb szaktanárainak bevonásával magas szintű oktatást biztosítunk. Gazdasági tanfolyamaink keretében prioritást élveznek a szakmai gazdasági tréningek.

Jelentkezzen most!

Mezőgazdasági munkás tanfolyam

Kiknek ajánljuk:

Magánszemélyeknek, akik az alapoktatásból kimaradtak, nincs meg az általános iskolai végzettségük. Gyakorlatban hasznosítható szakmát szeretnének elsajátítani, mert úgy gondolják, hogy számukra a megszerzendő javak (megélhetés), érvényesülések elérhető útját a tanfolyamunkon megszerezhető szakképesítés jelenti.

Tanfolyamunk elvégzése után mezőgazdasági munkák végzéséhez szükséges, fizikai és gyakorlati felkészültséggel rendelkező szakember lesz.

 

Jelentkezzen most!

Mezőgazdasági munkás tanfolyam Duális Szak- és Felnőttképzés keretében

Ha kérdése van, forduljon bizalommal munkatársainkhoz!

A képzéséhez nem szükséges alapfokú iskolai végzettség. a duális felnőttképzés személyre szabottan segíti a munkapiaci lehetőségeiket egy keresett és elismert szakképesítés megszerzésével. Felnőttképzésünk ideje alatt olyan készségek birtokába jutnak, amely a magas szintű versenyképes és stabil tudás megszerzése mellett a szakma „művészetének” módszereit is nyújtja, s az életkörülményeik javításán túl – esélyeiknek növelésével aktív keresőtevékenységhez segíti – szakképesítést igénylő munkakör betöltésével elismertséget érnek el. Felnőttképzés

–              Munkaadóknak, cégeknek, akik fontosnak tartják, hogy növekedjen azon foglalkoztatott személyek száma, akik társadalmi felzárkózást segítő, különösen az oktatási, képzési és foglalkoztatási programokban bekapcsolódnak. Felnőttképzésünk a Duális képzéssel korszerű, hatékony és modern projekt módszerrel olyan piacképes, elismert tudást képes biztosítani, amely az elméleti oktatás mellet gyakorlatba ágyazott ismeretet nyújt, ami készségszintre begyakorolt szaktudást jelent. Javítja a munkaerő képzettségi szintjét és magasan képzett szakembergárdát biztosít. A tudomány és a technika egyre nagyobb ütemben fejlődik, egyre több új ismeretet kell megtanítani, miközben sok alapvetőnek hitt korábbi ismeret elavul, és szükségtelenné válik. Tanfolyamaink erre a kihívásra adnak megoldást, s ezért oktatási módszereink üzem-specifikusképzési rendszert nyújtanak.

Felnőttképzési azonosító szám: 21 621 02

Mezőgazdasági munkás tanfolyam

A 69. sorszámú Mezőgazdasági munkás tanfolyam megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
  1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 21 621 02
  1.2. Részszakképesítés megnevezése: Mezőgazdasági munkás tanfolyam
  1. 3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
  1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 240-360
  2. EGYÉB ADATOK
  2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
  2.1.1. Iskolai előképzettség: befejezett iskolai végzettséget nem igényel
  2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -2.2. Szakmai előképzettség: –
  2.3. Előírt gyakorlat: –
  2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
  2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
  2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
  2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
  2.8. Szintvizsga: –
  2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –
  3. PÁLYATÜKÖR
  3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
  3.1.2. 6130 Vegyesprofilú gazdálkodó Állat- és növénytermesztő
  3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
  A mezőgazdasági munkás tanfolyam általános mezőgazdasági szakismerettel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez szükséges, fizikai és gyakorlati felkészültséggel rendelkező szakember, aki irányítás alatt képes munkát végezni.
  A részszakképesítéssel rendelkező képes:
  – Talaj-előkészítést, vetést végezni
  – A talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátni
  – Növényápolást végezni
  – Gyümölcs-, szőlő- és zöldségtermesztési alapfeladatokat ellátni
  – Tartástechnológiai feladatokat végrehajtani
  – Állatot takarmányozni
  – Gépet, épületet, építményt karbantartani, egyszerű javítást végezni
  – Környezet-, tűz- és munkavédelmi előírásokat betartani
  3.3. Kapcsolódó szakképesítések Felnőttképzés
  3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
  3.3.3. 34 621 01 Gazda szakképesítés

A Mezőgazdasági munkás tanfolyam szakmai követelményei

Mezőgazdasági munkás tanfolyam Sárbogárdon

 1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
  4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti azonosító száma megnevezése
  4.3. 10997-12 Állattartás
  4.4. 10998-12 Növénytermesztés
  4.5. 10999-12 Kertészeti alapok
  4.6. 11000-12 Mezőgazdasági géptan

 

A Mezőgazdasági munkás tanfolyam Vizsgakövetelményei

 1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
  5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
  Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
  letétele.
  5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
  5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
  5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
  5.2.3. 10997-12 Állattartás szóbeli
  5.2.4. 10998-12 Növénytermesztés szóbeli
  5.2.5. 10999-12 Kertészeti alapok szóbeli
  5.2.6. 11000-12 Mezőgazdasági géptan gyakorlati
  Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt
  feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
  5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
  5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
  C.) A vizsgafeladat megnevezése: Állattartási, gépüzemeltetési és karbantartási feladatok végrehajtása
  A vizsgafeladat ismertetése:
  Állattartási feladat végrehajtása (pl. takarmány-előkészítés, -kiosztás, itatás, kitrágyázás, állatápolás, legeltetés, trágyakezelés, takarítás, fertőtlenítés, beállítás, üzemeltetés, alkalmazás, alapvető vizsgálatok elvégzése), felismerési feladat (pl. csontok, testtájak, tenyésztett állatok fajtái és típusai, tenyésztett állatfajok, ivarzó, valamint beteg állat, takarmányok). Az összeállított valamennyi tétel tartalmazzon végrehajtandó és felismerési feladatot egyaránt.
  Karbantartással, beállítással kapcsolatos feladat végrehajtását.
  A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35%
  D.) A vizsgafeladat megnevezése: Növénytermesztési, kertészeti feladatok végrehajtása
  A vizsgafeladat ismertetése:
  Adott növénytermesztési feladat végrehajtása (beállítás, üzemeltetés, alkalmazás, alapvető vizsgálatok elvégzése, növénytermesztési munkagépek kiszolgálása, rakodás, tárolóhely előkészítése, kéziszerszámok
  használata, egyszerű növénytermesztési munkák elvégzése) és felismerési feladat (pl. kultúr- és gyomnövények, kultúrnövények magjai, talajtípusok, kártevők, kórokozók). Az összeállított valamennyi tétel tartalmazzon
  végrehajtandó és felismerési feladatot egyaránt.
  Kertészeti feladat végrehajtása (pl. talaj-előkészítés magvetéshez, magvetés szabadföldbe, ültető gödör kiásása, öntözés, kertészeti kisgépek üzemeltetése) és felismerési feladat (pl. növényi rész, faj, palánta, károsító, kórkép). Felnőttképzés
  Az összeállított valamennyi tétel tartalmazzon végrehajtandó és felismerési feladatot egyaránt.
  A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35%
  A gyakorlati vizsgatevékenység akkor sikeres, ha a vizsgafeladatok A) vagy B) része eléri a legalább az elégséges (2) szintet.
  5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
  A vizsgafeladat megnevezése: –
  A vizsgafeladat ismertetése: –
  A vizsgafeladat időtartama: –
  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
  5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
  A) A vizsgafeladat megnevezése: Állattartás elméleti ismeretei
  A vizsgafeladat ismertetése: Szóbeli vizsga a központilag összeállított általános és részletes állattenyésztési elméleti ismeretekből
  A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)
  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%
  B) A vizsgafeladat megnevezése: Növénytermesztés elméleti ismeretei
  A vizsgafeladat ismertetése: Szóbeli vizsga a központilag összeállított növénytermesztési elméleti ismeretekből
  A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)
  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%
  5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
  A gyakorlati vizsgatevékenység akkor sikeres, ha a vizsgafeladatok mindegyike eléri legalább az elégséges (2) szintet.
  A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
  5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
  6.MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁS TANFOLYAM ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉKE
  6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
  6.2. Állatjelölő eszközök
  6.3. Elletés, fiaztatás eszközei
  6.4. Anyaállat és újszülött ápolásához szükséges eszközök
  6.5. Mérlegek
  6.6. Ló, szarvasmarha, sertés, juh ápolás és gondozás eszközei
  6.7. Villanypásztor berendezés és tartozékai
  6.8. Talajvizsgálati eszközök, műszerek
  6.9. Meteorológiai mérőeszközök
  6.10. Talajművelő eszközök, erő- és munkagépek
  6.11. Öntözőberendezések
  6.12. Növényápolási eszközök
  6.13. Növényvédelem gépei, eszközei
  6.14. Gépkarbantartás szerszámai, eszközei
  6.15. Kéziszerszámok
  6.16. Szerelőszerszámok
  6.17. Építőipari kisgépek
  6.18. Mérőeszközök
  6.19. Növényház, fóliasátor
  6.20. Kertészeti kéziszerszámok
  6.21. Szőlészeti kisgépek
  6.22. Gyümölcskertészet kisgépei, eszközei
  6.23. Egyéni védőfelszerelés
  6.24. Munkabiztonsági berendezések

Mezőgazdasági munkás tanfolyam

Mezőgazdasági szakmák: Mezőgazdasági munkás

Mezőgazdasági munkás tanfolyam

 

Post a Reply

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>