Navigation Menu
CNC gépkezelő tanfolyam Hatvanban

CNC gépkezelő tanfolyam Hatvanban

 • Author: admin
 • Date Posted: ápr 1, 2015
 • Category:
 • Address: Hatvan

A
CNC gépkezelő tanfolyam elindult Hatvanban, és új esélyt adott az embereknek. A Göncön, és a közelében élő emberek, segítséget kaptak a   szociális gazdaság és a munkaerőpiac területén történő elhelyezkedés érdekében. Ha Ön is szeretne jelentkezni   a hamarosan induló szakmát adó tanfolyamaink egyikére, kattintson a Felnőttképzés szóra.

Heves megyében indítandó új tanfolyamaink: gépi forgácsoló, gyártósori gépbeállító, hegesztő, ipari gépész, kertész, kőműves és hidegburkoló, központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő, mezőgazdasági gépész, szakács, szociális gondozó és ápoló, vájár, villanyszerelő.

Ipari, gépészeti tanfolyamok rövid leírása. Kiknek ajánljuk a gépészeti tanfolyamainkat? Miért jó gépészeti tanfolyamaink valamelyikét választania?

A régió munka-erőpiaci felvevőbázisának jelentős részét képezik az ipari vállalatok. A jól képzett szakemberháttér biztosításáhozipari gépészeti tanfolyamaink keretében kínálunk alap- és specifikus képzéseket, illetve továbbképzéseket. A szerződéses partnereink által biztosított gyakorlati helyek garantálják a megfelelő gyakorlati ismereteket, mellyel ipari gépészeti tanfolyamainkon piacképes tudást nyerhet.

 

A folyamatosan változó gazdasági jogszabályok között nehéz ma eligazodni. Mindenképpen ajánljuk gazdasági és ügyviteli tanfolyamainkat azoknak, akik stabil szakmai háttértudással szeretnének önállóan boldogulni, el kívánják sajátítani a gazdasági életben, a közigazgatásban és az adminisztratív munkakörökben szükséges alapvető ismereteket. Felnőttképzési központunkban olyan gazdasági szakmai tanfolyamokat szervezünk, melyek keretében a régió legkiválóbb szaktanárainak bevonásával magas szintű oktatást biztosítunk. Gazdasági tanfolyamaink keretében prioritást élveznek a szakmai gazdasági tréningek.

Jelentkezzen most!

CNC gépkezelő tanfolyam

Kiknek ajánljuk:

 

– Magánszemélyeknek, akik a fémmegmunkálást forgácsoló gépen és CNC gépeken szeretnének végezni és szívesen dolgoznának ebben a keresett szakmában. Olyan embereknek nyújtunk lehetőséget felnőttképzésünkkel, akik szeretnék tudásukat fejleszteni, megtalálni helyüket az életben, szerepüket a munka világában. Képzésünk megszerzéséhez gépi forgácsoló végzettség szükséges. A duális felnőttképzés személyre szabottan segíti a munkapiaci lehetőségeit egy, a cégek által keresett, elismert szakképesítés megszerzésével. CNC gépkezelő tanfolyamunk alatt olyan készségek birtokába jutnak, amely a magas szintű versenyképes és stabil tudás megszerzése mellett a szakma

„művészetének” módszereit is nyújtja, s az életkörülményeik javításán túl – esélyeiknek növelése mellett, aktív keresőtevékenységhez segíti – szakképesítéshez kötött munkakör betöltésével elismertséget érnek el.
Munkaadóknak, cégeknek, akik előre tervezik munkaerő szükségletüket, kiválasztják a jól kvalifikált szakmunkásokat. Felnőttképzésünk a Duális képzéssel korszerű, hatékony és modern projekt módszerrel olyan piacképes, elismert tudást képes biztosítani, amely az elméleti oktatás mellet gyakorlatba ágyazott ismeretet nyújt, ami készségszintre begyakorolt szaktudást jelent. Javítja a munkaerő képzettségi szintjét és magasan képzett szakembergárdát biztosít. A tudomány és a technika egyre nagyobb ütemben fejlődik, egyre több új ismeretet kell megtanítani, miközben sok alapvetőnek hitt korábbi ismeret elavul, és szükségtelenné válik. A szakképzés befektetés a jövőbe, ismertetőjegye a gyakorlatra való építkezés. Tanfolyamaink erre a kihívásra adnak megoldást, s ezért az oktatási módszereink, üzem-specifikusképzési rendszert nyújtanak. Szakképzésünk a vállalatokkal, üzemekkel együttműködve oktatja a tanulókat, így biztosítja legsikeresebben szakmunkás-szükségletüket a helyi igényeknek megfelelően.

Jelentkezzen most!

CNC gépkezelő tanfolyam Duális Szak- és Felnőttképzés keretében

Ha kérdése van, forduljon bizalommal munkatársainkhoz!

Felnőttképzési azonosító szám: 35 521 01

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

A 29. sorszámú CNC gépkezelő tanfolyam megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
  1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma:35 521 01
  1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése:CNC gépkezelő tanfolyam
  1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1
  1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 480-720
  2. EGYÉB ADATOK
  2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
  2.1.1. Iskolai előképzettség: –
  2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –

 

2.2. Szakmai előképzettség: 34 521 03 Gépi forgácsoló, bővebben a 7.2. pont szerint
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 35%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 65%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:-
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 7323 Forgácsoló Forgácsoló
3.1.3. Esztergályos
3.1.4. Fúrós
3.1.5. Marós
3.1.6. NC, CNC gépkezelő tanfolyam
3.1.7. Szikraforgácsoló
3.2. A /szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:
A CNC forgácsoló feladata acélból, öntvényből, színesfémből és nemfémes anyagokból különféle összetett geometriai kialakítású, öntött, hegesztett vagy előmunkált, többnyire gépiparban gyártott termékek alkatrészeinek, részegységeinek CNC megmunkáló gépeken történő elkészítése (gyártása) előírt pontossággal műszaki rajz, műhelyrajz alapján.
A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:
– Előkészíteni a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelő berendezéseket, személyi védőfelszereléseket
– ellenőrizni a munkafeltételeket, a kiinduló munkadarab, félgyártmány méreteit, a CNC szerszámgép üzemképességét
– kiválasztani a mérő- és ellenőrző eszközöket
– számítógéppel támogatott méréseket végezni (SPC)
– kiválasztani és betárazni a szükséges (előre bemért) szerszámokat
– CNC megmunkálási programokat írni, amely alprogramokat, ciklusutasításokat alkalmaz
– betölteni, ellenőrizni a megmunkálás CNC-programját, szükség esetén módosítást végezni
– betölteni a gépbeállítási paramétereket, beállítani a gépet (szerszámkorrekciók, nullponteltolás stb.)
– egyszerű és összetett precíziós CNC megmunkálási műveleteket végezni előírt pontossággal
– szükség szerint éleket sorjázni
– elvégezni a gépkarbantartási feladatokat Felnőttképzés
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 34 521 03 Gépi forgácsoló szakképesítés

A CNC gépkezelő tanfolyam szakmai követelményei

 1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
  4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
  4.2. azonosító száma megnevezése
  4.3. 11399-12 CNC-forgácsolástanfolyam

 CNC gépkezelő vizsga menete, és egyéb információk
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített
tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11399-12 CNC-forgácsolás gyakorlati, írásbeli, szóbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt
feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése:
Egyszerű és összetett precíziós CNC megmunkálási műveleteket végez
A vizsgafeladat ismertetése:
Az alkatrész műszaki rajza alapján esztergálási, marási és köszörülési műveletek meghatározása, az alkatrész egy műveleti programjának megírása, CNC szerszámgép (CNC eszterga, CNC marógép, CNC köszörűgép)
előkészítése, programbevitel, programtesztelés, CNC szerszámgép felszerszámozása, szerszámkorrekciók beírása, CNC szerszámgép kezelése, gyártásközi méretek ellenőrzése, dokumentálás.
A vizsgafeladat időtartama: 480 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 55 %
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése:
CNC programozás
A vizsgafeladat ismertetése:
Műszaki rajz szerinti alkatrész-geometria egy felfogásban végrehajtható műveleteihez CNC megmunkáló program készítése, a tanult programnyelv(ek) szerint (esztergálás, marás, fúrás, köszörülés, ciklusutasítások alkalmazása, alprogramok alkalmazása)
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése:
CNC forgácsolás technológiája, gépei, berendezései
A vizsgafeladat ismertetése:
Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre. A szóbeli
központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témaköröket
tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadás 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre
vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv
http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
6. CNC GÉPKEZELŐ TANFOLYAM ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉKE
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Kéziszerszámok
6.3. Munkadarab befogó eszközök
6.4. Szerszámbefogó eszközök
6.5. Mérőeszközök
6.6. Fémmegmunkáló szerszámok
6.7. CNC esztergagép
6.8. CNC marógép
6.9. CNC köszörűgép
6.10. CNC megmunkáló központ
6.11. Ipari robot
6.12. Szerszámbemérő gép
6.13. Szikraforgácsoló gép (tömb, huzal)
6.14. Elszívó berendezések
6.15. Hűtés-kenés berendezései
6.16. Forgácseltávolító rendszer
6.17. Védőberendezések
7. EGYEBEK
5.5. Szakmai előképzettségek a 2.2. ponton kívül
31 521 09 1000 00 00 Gépi forgácsoló
54 521 01 0000 00 00 Gépgyártástechnológiai technikus
31 5233 14 Fémforgácsoló szakképesítés
51 5233 01 Fémforgácsoló szakképesítés

Gépészeti szakmák: CNC gépkezelő tanfolyam

CNC gépkezelő tanfolyam

Felnőttképzés, felnőtt módon.

Felnőttképzés, felnőtt módon.

Post a Reply

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>