Navigation Menu
CAD-CAM informatikus tanfolyam Hatvanban

CAD-CAM informatikus tanfolyam Hatvanban

  • Author: admin
  • Date Posted: ápr 1, 2015
  • Category:
  • Address: Hatvan

A
CAD-CAM informatikus tanfolyam elindult Hatvanban, és új esélyt adott az embereknek. A Göncön, és a közelében élő emberek, segítséget kaptak a   szociális gazdaság és a munkaerőpiac területén történő elhelyezkedés érdekében. Ha Ön is szeretne jelentkezni   a hamarosan induló szakmát adó tanfolyamaink egyikére, kattintson a Felnőttképzés szóra.

A folyamatosan változó gazdasági jogszabályok között nehéz ma eligazodni. Mindenképpen ajánljuk gazdasági és ügyviteli tanfolyamainkat azoknak, akik stabil szakmai háttértudással szeretnének önállóan boldogulni, el kívánják sajátítani a gazdasági életben, a közigazgatásban és az adminisztratív munkakörökben szükséges alapvető ismereteket. Felnőttképzési központunkban olyan gazdasági szakmai tanfolyamokat szervezünk, melyek keretében a régió legkiválóbb szaktanárainak bevonásával magas szintű oktatást biztosítunk. Gazdasági tanfolyamaink keretében prioritást élveznek a szakmai gazdasági tréningek.

Informatikai tanfolyamok rövid leírása. Kiknek ajánljuk az informatikai tanfolyamokat? Miért jó informatikát tanulni?

Széles körben ajánlunk az informatikai tanfolyamokat az előképzettségnek, és érdeklődési körnek megfelelően. Alapozó képzéseink egyikének elvégzésével olyan elméleti és gyakorlati tudást szerezhet az informatika terén, mellyel biztosan tudja felhasználói szinten kezelni a számítógépet, a különböző informatikai programokat. A modulrendszer előnyeit kihasználva egyéni fejlődési ütemnek megfelelően nyújtunk továbblépési lehetőségeket az informatika világában. Kortól függetlenül bárki könnyedén és biztosan építheti fel tudását informatikából az alapoktól kezdve egészen a professzionális informatikai szintig. A gyakorlottabbak specifikus informatikai képzéseink közül választhatják ki az érdeklősüknek megfelelő informatika tanfolyamunkat.

Heves megyében indítandó új tanfolyamaink: gépi forgácsoló, gyártósori gépbeállító, hegesztő, ipari gépész, kertész, kőműves és hidegburkoló, központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő, mezőgazdasági gépész, szakács, szociális gondozó és ápoló, vájár, villanyszerelő.Jelentkezzen most!

 

 CAD-CAM informatikus tanfolyam

12/2013. (III. 29.) NFM rendelet a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek
hatályon kívül helyezéséről
A 3. sorszámú CAD-CAM informatikus (Informatikai szakmák) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 481 01
1.2. Szakképesítés megnevezése: CAD-CAM informatikus (Informatikai szakmák)
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440
2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1.Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –

CAD-CAM informatikus tanfolyam Duális Szak- és Felnőttképzés keretében

2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: –
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra,
a 11. évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

CAD-CAM informatikus tanfolyam

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 3136 Műszaki rajzoló, szerkesztő Kivitelező rajzoló
3.1.3. Műszaki rajzoló
3.1.4. Számítógépes műszaki rajzoló
3.1.5. Számítógépes tervrajzoló
3.1.6. Szerkesztőrajzoló
3.1.7. 3141 Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus Számítógéphálózat-üzemeltető
3.1.8. Adatbázis asszisztens
3.1.9. PC-támogató
3.1.10. Rendszeradminisztrátor
3.1.11. Számítógép programozó asszisztens
3.1.12. Számítógép ügyeletes
3.1.13. Számítógépes kisegítő technikus
3.1.14. Számítógépes műszaki technikus
3.1.15. Számítógépes rendszerkarbantartó
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

CAD-CAM informatikus feladata:

Számítógépet kezel, szoftvereket használ
Üzemelteti a számítógépet, alkalmazza a számítástechnikai ismereteit
Alkalmazza a vállalkozói, munkajogi, szervezési és vezetési ismereteket
Műszaki ismereteket alkalmaz
CNC vezérlésű szerszámgépet kezel
CAD feladatokat végez
CAM feladatokat végez
Üzembe helyezést, bővítést végez
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– számítógépet kezelni, üzemeltetni
– munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységeket végezni
– alkalmazást (szoftvert) tervezni és fejleszteni
– projekteket tervezni, nyomonkövetni és értékelni
– alkatrészrajzot, összeállítási rajzot értelmezni
– az alkalmazott CAD szoftvert üzemeltetni
– 2D műszaki rajzot készíteni CAD szoftverrel
– 3D alkatrészmodellt készíteni parametrikus CAD környezetben
– 3D összeállítást készíteni parametrikus CAD környezetben
– összeállítási rajzot készíteni CAD szoftverrel
– az alkalmazott CAM szoftvert üzemeltetni
– két és háromtengelyes megmunkálást tervezni CAM szoftverrel
– megmunkálást szimulálni, a szimuláció alapján korrekciót végezni
– technológiai dokumentációt készíteni
– a szimuláció alapján az esetleges javításokat elvégezni
– a CAM szoftverrel posztprocesszált CNC programot megmunkálógépre illeszteni
– két- és háromtengelyes megmunkáláshoz CNC programot készíteni
– két- és háromtengelyes CNC szerszámgépet kezelni
– geometriai mérési feladatokat elvégezni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 31 481 01 Számítógépes műszaki rajzoló részszakképesítés

CAD-CAM informatikus tanfolyam követelmények

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10815 -12 Információtechnológiai alapok
4.4. 10826 -12 Szakmai életpálya-építés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció
4.5. 10817 -12 Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés
4.6. 10818 -12 CNC gépkezelés, programozás
4.7. 10819 -12 CAM alapok
4.8. 10820 -12 CAD alapok
4.9. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.10. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

CAD-CAM informatikus vizsga:

VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint
teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
Záródolgozat leadása iskolarendszerű képzés esetén az utolsó tanítási nap előtt 30 nappal, felnőttképzés
esetén a vizsgára való jelentkezés napjáig.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10815 -12 Információtechnológiai alapok gyakorlati
5.2.4. 10826 -12 Szakmai életpálya-építés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció szóbeli
5.2.5. 10817 -12 Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés gyakorlati, írásbeli (online teszt)
5.2.6. 10818 -12 CNC gépkezelés, programozás gyakorlati
5.2.7. 10819 -12 CAM alapok gyakorlati
5.2.8. 10820 -12 CAD alapok gyakorlati
5.2.9. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli
5.2.10. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt
feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. ACAD-CAM informatikus komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Záródolgozat elkészítése és bemutatása
A vizsgafeladat ismertetése: Komplett CAD és CAM dokumentáció elkészítése
A kiválasztott minimum öt, maximum tíz alkatrészből álló (szabványos kötőelemeken kívül) szerkezet
parametrikus modelljének, alkatrész és összeállítási rajzainak elkészítése. A dolgozatnak tartalmaznia kell:
alkatrészmodellek, összeállítás-modell, alkatrészrajzok, összeállítási rajz, robbantott ábra, digitális és
nyomtatott formában. Az alkatrészrajzoknak tartalmazniuk kell a mérethálózatot, az alkatrész anyagát,
tömegét. Az összeállítási rajznak tartalmaznia kell az alkatrészek tételszámozását, a darabjegyzéket,
anyagminőségeket, tömegeket.
Az első részben szereplő alkatrészek közül egy esztergálással és egy marással elkészíthető alkatrész
megmunkálásának tervezése CAM szoftver segítségével. A dolgozatnak tartalmaznia kell: a kiválasztott
munkadarabok műhelyrajzait, a megmunkálásokat tartalmazó CAM állományokat, a szimuláció
végeredményét, a CNC programokat, felfogási tervet, szerszámtervet, műveleti lapokat.
A vizsgafeladat időtartama: 10 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15 %
B) A vizsgafeladat megnevezése: CAD szoftver használata
A vizsgafeladat ismertetése:
Kézhez kapott forgásszimmetrikus, vagy síklapokkal határolt alkatrész geometriájának meghatározása kézi
mérőeszközök segítségével.
A mérés során szerzett információk alapján CAD szoftver segítségével 2D műhelyrajz készítése.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15 %
C) A vizsgafeladat megnevezése: CNC program készítése
A vizsgafeladat ismertetése:
Műhelyrajz alapján előgyártmány meghatározása, CNC program megírása adott vezérlőre, programbevitel,
tesztelés (szimulációs környezetben is elvégezhető).
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
D) A vizsgafeladat megnevezése: CNC gépkezelés
Gyártási dokumentáció alapján előgyártmány befogása CNC szerszámgépbe.
Dokumentáció alapján felszerszámozás, szerszámbemérés, szerszámkorrekció beállítása, az alkatrész
legyártása.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése:
Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre.
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a IV. Szakmai követelmények fejezetben megadott
témakörök mindegyikét tartalmazza a következők szerint:
A 10 db tétel két részből áll:
– „A” rész 10815 -12, 10826 -12, 10817 -12, 10820 -12, szakmai követelményeket tartalmazza
– „B” rész szakmai 10818 -12, 10819 -12, 11498-12, 11499-12, 11500-12 követelményeket
tartalmazza
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a
vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható
segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/
című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
Az 5.3.1 gyakorlati vizsgatevékenység pontban meghatározott záródolgozattal szemben támasztott
követelmények:
A feladat témáját, konkrét tartalmát a beadás előtt két hónappal feladatkiírásban rögzíteni kell. Ettől eltérni
később nem lehet. Az elfogadhatóság feltételei:
– a legalább három alkalommal, adott készültségi foknál történő kötelező konzultáció, ami szintén a
feladatkiírásban rögzített,
– a feladat értékelésének eredménye eléri az 51%-os szintet..
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

CAD-CAM informatikus tanfolyam

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. 12 db tanulói és 1 db oktatói számítógép Internet kapcsolattal
6.3. 3 db kis- és közepes hálózatok forgalomirányítási feladataira és internetkapcsolatának biztosítására alkalmas moduláris integrált forgalomirányító
6.4. 3 db kis- és közepes hálózatok kapcsolási feladataira alkalmas, VLAN-képes, menedzselhető kapcsoló
6.5. 2 db multifunkciós vezetéknélküli forgalomirányító
6.6. 2 db laboratóriumi kiszolgálói feladatokra alkalmas PC
6.7. 1 db laboratóriumi ügyfél operációs rendszer futtatására alkalmas PC vagy laptop
6.8. 1 db laboratóriumi ügyfél operációs rendszer futtatására alkalmas, vezetéknélküli interfésszel rendelkező PC vagy laptop
6.9. Hálózati szimulációs szoftver
6.10. Ethernet és soros kábelek
6.11. UTP kábelezéshez szerszámok
6.12. Kábelteszter
6.13. 2D rajzkészítésre alkalmas CAD szoftver
6.14. Parametrikus modellezésre alkalmas CAD szoftver
6.15. Két- illetve háromtengelyes megmunkálásra alkalmas CAM szoftver
6.16. Két- illetve háromtengelyes megmunkálásra alkalmas CNC szerszámgép
7. EGYEBEK

Informatikai szakmák: CAD-CAM informatikus tanfolyam

CAD-CAM informatikus tanfolyam

Post a Reply

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>