Navigation Menu
Ápolási asszisztens tanfolyam Göncön

Ápolási asszisztens tanfolyam Göncön

 • Author: admin
 • Date Posted: ápr 1, 2015
 • Category:
 • Address: Gönc

A
Göncön indult  Ápolási asszisztens tanfolyam, új esélyt adott az embereknek. A Göncön, és a közelében élő emberek, segítséget kaptak a   szociális gazdaság és a munkaerőpiac területén történő elhelyezkedés érdekében. Ha Ön is szeretne jelentkezni   a hamarosan induló szakmát adó tanfolyamaink egyikére, kattintson a Felnőttképzés szóra.

A folyamatosan változó gazdasági jogszabályok között nehéz ma eligazodni. Mindenképpen ajánljuk gazdasági és ügyviteli tanfolyamainkat azoknak, akik stabil szakmai háttértudással szeretnének önállóan boldogulni, el kívánják sajátítani a gazdasági életben, a közigazgatásban és az adminisztratív munkakörökben szükséges alapvető ismereteket. Felnőttképzési központunkban olyan gazdasági szakmai tanfolyamokat szervezünk, melyek keretében a régió legkiválóbb szaktanárainak bevonásával magas szintű oktatást biztosítunk. Gazdasági tanfolyamaink keretében prioritást élveznek a szakmai gazdasági tréningek.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében indítandó új tanfolyamaink: ács, cukrász, épület- és szerkezetlakatos, gazda, gépi forgácsoló, gyártósori gépbeállító, hegesztő, mezőgazdasági gépész, szerszámkészítő, szociális gondozó és ápoló, vájár, villanyszerelő.

Jelentkezzen most!

 

Ápolási asszisztens tanfolyam

 

Kiknek ajánljuk:

 

–     Magánszemélyeknek, akik az egészségügy területén képzelik el jövőjüket. A beteg, ápolásra szoruló embertársaikra szabott segítő tevékenységet szeretnének végezni (fekvőbeteg ellátás, szakrendelői ellátás). Képesnek érzik magukat csapatban dolgozni a szakképzett egészségügyi team tagjaiként (szoros irányítása és felügyelet alatt). Tanfolyamunk elvégzéséhez alapfokú iskolai végzettség szükséges. A duális felnőttképzés személyre szabottan segíti a munkapiaci lehetőségeiket egy, a cégek által keresett, elismert szakképesítés megszerzésével.

Felnőttképzésünk ideje alatt olyan készségek birtokába jutnak, amely a magas szintű versenyképes és stabil tudás megszerzése mellett a szakma „művészetének” módszereit is nyújtja, s az életkörülményeik javításán túl – esélyeiknek növelése mellett, aktív keresőtevékenységhez segíti – szakképesítést igénylő munkakör betöltésével elismertséget érnek el.

Jelentkezzen most!

Szakács tanfolyam Duális Szak- és Felnőttképzés keretében

Ha kérdése van, forduljon bizalommal munkatársainkhoz!

–    Munkaadóknak, cégeknek, akik igényt tartanak arra, hogy egy magasan képzett szakembergárdát alkalmazzanak, a munkaerőpiacon levő tapasztalatlan, szakmailag megbízhatatlan munkaerő betanítása helyett.  A szakképzés duális rendszere a vállalatokkal, üzemekkel együttműködve biztosíthatja a munkaadó szakmunkás-szükségletét. A duális képzéseket a munkaerőpiacon jelentkező kereslet-kínálati viszonyok határozzák meg. A helyi igényeknek megfelelően, jól kiképzett munkaerő segíti megőrizni a munkaadók versenyképességét.  Tanfolyamaink megoldást kínálnak erre. Oktatási módszereink üzem-specifikusképzési rendszere egyedül álló módon a régió munkaerő-piaci igényeinek legmagasabb szintű kielégítésére, az elvándorlás csökkentésére ad követendő példát . – Felnőttképzési azonosító szám: 32 723 01

A 3. sorszámú Ápolási asszisztens tanfolyam megnevezésű szakképesítés szakmai követelménye

 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
  1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 723 01
  1.2. Szakképesítés megnevezése:Ápolási asszisztens tanfolyam
  1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma:-
  1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1100-1440
  2. EGYÉB ADATOK
  2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
  2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
  2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
  2.2. Szakmai előképzettség: –
  2.3. Előírt gyakorlat: –
  2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
  2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
  2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50 %
  2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50 %
  2.8. Szintvizsga: –
  2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –
  3. PÁLYATÜKÖR
  3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
  3.1.2. 3339Egyéb, humánegészségügyhöz kapcsolódó foglalkozású Ápolási asszisztens
  3.1.3. 5222 Segédápoló, műtőssegéd Fertőtlenítő, sterilező
  3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
  Az ápolási asszisztens tanfolyam egyénre szabott segítő tevékenységet végez az egészségügyi ellátásban (fekvőbeteg ellátás, szakrendelői ellátás) a szakképzett egészségügyi team tagjainak szoros irányítása és felügyelete alatt.
  Munkáját szakmai kompetenciájának megfelelően az ápolási folyamat lépéseibe illesztve, az etikai és jogi normák szigorú betartásával végzi. (Felnőttképzés: a Ápolási asszisztens tanfolyam mi Intézményünkben felsőfokon)
  A szakképesítéssel rendelkező képes:
  – alapápolási tevékenységeket végezni kompetenciája szerint
  – alapvető életfunkciókat megfigyelni, mérni és dokumentálni (pulzus, vérnyomás, légzés, hőmérséklet)
  – vércukrot, testsúlyt, testmagasságot mérni és dokumentálni
  – életveszély esetén, alapszinten elsősegélyt nyújtani (szakszerű fektetés, vérzéscsillapítás, kötözések, szakszerű segélyhívás, BLS)
  – a szakápolóknak segédkezni a különböző vizsgálatok és beavatkozások előkészítésénél és kivitelezésénél
  3.3. Kapcsolódó szakképesítések
  3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
  3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
  3.3.3. 31 725 01 Fertőtlenítő-sterilező részszakképesítés

Az Ápolási asszisztens tanfolyam szakmai követelményei

 1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
  4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
  szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti azonosító száma megnevezése
  4.3. 11112-12 Fertőtlenítés-sterilizálás
  4.4. 11214-12 Egészségügyi szakmai alapismeretek
  4.5. 11111-12 Ápolástani alapismeretek
  4.6. 11497-12 Foglalkoztatás I
  4.7. 11499-12 Foglalkoztatás II.
  4.8. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

 Ápolási asszisztens vizsga

 

 1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
  5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
  Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
  letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.
  5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
  5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
  5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
  5.2.3. 11112-12 Fertőtlenítés-sterilizálás szóbeli és gyakorlati
  5.2.4. 11214-12 Egészségügyi szakmai alapismeretek szóbeli és írásbeli
  5.2.5. 11111-12 Ápolástani alapismeretek szóbeli és gyakorlati
  5.2.6. 11497-12 Foglalkoztatás I írásbeli
  5.2.7. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
  5.2.8. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
  Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt
  feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
  5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
  5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
  A) A vizsgafeladat megnevezése: Fertőtlenítés, sterilizálás
  A vizsgafeladat ismertetése:
  Komplex fertőtlenítési és sterilizálási feladatok végrehajtása feladatleírásban rögzített munkahelyzet és
  paraméterek alapján.
  A vizsgafeladat időtartama: 20 perc
  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:30 %
  B) A vizsgafeladat megnevezése: Alapápolási feladatok elvégzése
  A vizsgafeladat ismertetése: A feladatleírásnak megfelelően alapápoláshoz kapcsolódó komplex feladatok
  elvégzése, kivitelezése, dokumentálása feladatleírásban rögzített munkahelyzet és paraméterek alapján.
  A vizsgafeladat időtartama:30 perc
  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
  5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
  A vizsgafeladat megnevezése: –
  A vizsgafeladat ismertetése: –
  A vizsgafeladat időtartama: –
  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
  5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
  A vizsgafeladat megnevezése: Egészségügyi szakmai elméleti és ápolástani alapismeretek felidézése
  A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai
  követelmények fejezetben szereplő Fertőtlenítés-sterilizálás, Egészségügyi szakmai alapismeretek, Ápolástani
  alapismeretek, Munkahelyi egészség és biztonság szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét
  tartalmazza.
  A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %
  5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek
  vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre
  vonatkozó részletes szabályok:
  A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/
  című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
  5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
  6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
  6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
  6.2. Alapápolási eszközök (bútorzat, textíliák, fém-, üveg-, műanyag és gumi eszközök)
  6.3. Dokumentációs formanyomtatványok
  6.4. „Kocsik”: ágyazó, előkészítő
  6.5. Egyszerhasználatos steril eszközök
  6.6. Orvosi műszerek – kézi műszerek
  6.7. Gyógyászati segédeszközök, kényelmi eszközök
  6.8. Diagnosztikai eszközök, berendezések (RR mérő, vércukormérő, személymérleg testmagasság mérővel, stopperóra)
  6.9. Kötszerek, bőrfertőtlenítők
  6.10. Fertőtlenítéshez, sterilizáláshoz használt eszközök, fertőtlenítőszerek, csomagolóanyagok
  6.11. Sterilizáláshoz szükséges berendezések
  6.12. Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz megfelelően felszerelt oktatóhelyiség
  6.13. Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)
  6.14. Alapszintű újraélesztés eszközei (szimulátor)
  6.15. A szabályoknak megfelelően felszerelt tankórterem

Ápolási asszisztens tanfolyam

Egészségügyi szakmák: Ápolási asszisztens tanfolyam

Ápolási asszisztens tanfolyam

 

 

Post a Reply

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>